Ministarstvo poduzetništva i obrta najavilo natječaj za dodjelu bespovratnih potpora E-IMPULS 2016

Natječaj E-IMPULS 2016 sastojat će se od ukupno 15 mjera, koje donosimo u nastavku, zajedno s visinom pojedine potpore:

1. Jačanje konkurentnosti mikro i malih poduzetnika – 80.000.000,00 HRK
2. Poduzetništvo žena – 30.000.000,00 HRK
3. Poduzetništvo hrvatskih branitelja – 30.000.000,00 HRK
4. Poduzetništvo ciljnih skupina mladi, početnici, osobe s invaliditetom – 20.000.000,00 HRK
5. Poticanje START-UP- ova – 18.000.000,00 HRK
6. Domaći sajmovi – 4.000.000,00 HRK
7. Tradicijski i umjetnički obrti – 3.000.000,00 HRK
8. Zadružno poduzetništvo – 5.000.000,00 HRK
9. Poduzetništvo klastera – 5.000.000,00 HRK
10. Revitalizacija poslovnih prostora – 5.000.000,00 HRK
11. Naukovanje za obrtnička zanimanja – 3.000.000,00 HRK
12. Učeničke zadruge, vježbovne tvrtke i studentski poduzetnički inkubatori – 2.000.000,00 HRK
13. Stipendiranje učenika u obrtničkim zanimanjima – 18.000.000,00 HRK
14. Cjeloživotno obrazovanje za obrtnike – 2.000.000,00 HRK
15. Promidžba poduzetništva – 1.500.000,00 HRK

 

U nastavku donosimo detaljan pregled svake pojedine mjere:

 

JAČANJE KONKURENTNOSTI MIKRO I MALIH PODUZETNIKA – 80.000.000,00 kn
KORISNICI: mikro i mali poduzetnički subjekti
PRIHVATLJIVE PROJEKTNE AKTIVNOSTI
• Ulaganje u dugotrajnu imovinu koja služi unaprjeđenju obavljanja djelatnosti
• Ulaganje u ekološki prihvatljiviju i energetski učinkovitiju proizvodnju i usluge
• Uvođenje sustava za unaprjeđenje poslovanja i modernizaciju procesa
• Ulaganje u dugotrajnu imovinu koja služi za unapređenje obavljanja djelatnosti
• Ulaganje u energetski učinkovitiju proizvodnju i usluge
• Prilagodba poslovnog prostora za osobe s invaliditetom
• Upravljanje i zaštita intelektualnog vlasništva
• Uvođenje sustava upravljanja kvalitetom, normi i znakova kvalitete
• Stručno osposobljavanje i obrazovanje
• Marketinške aktivnosti
IZNOS POTPORE: 30.000-500.000 kuna
INTENZITET: 75% mikro subjekti, 60% mali subjekti

 

PODUZETNIŠTVO ŽENA – 30.000.000,00 kn
KORISNICI: mikro, mali i srednji poduzetnički subjekti u kojima jedna ili više žena
posjeduje najmanje 51% vlasništva ili su žene registrirane vlasnice ili čiju upravu vodi žena
PRIHVATLJIVE PROJEKTNE AKTIVNOSTI
• Ulaganje u poslovne projekte sa svrhom jačanja konkurentnosti i povećanja zaposlenosti
• Ulaganje u razvoj i nabavu novih tehnologija
• Ulaganje u povećanje postojećih proizvodnih kapaciteta i usluga
• Ulaganje u ekološki prihvatljiviju i energetski učinkovitiju proizvodnju i pružanje usluga
• Uvođenje sustava za unaprjeđenje poslovanja i modernizaciju procesa, inoviranje postojećih i
stvaranje novih proizvoda i usluga te provedba organizacijskih ili marketinških inovacija
• Uređenje poslovnog prostora/radionice
• Upravljanje i zaštita intelektualnog vlasništva, uvođenje sustava upravljanja kvalitetom, normi i znakova kvalitete
• Stručno osposobljavanje i obrazovanje
• Marketinške aktivnosti
• Usluge čuvanja djece za žene poduzetnice
IZNOS POTPORE: 20.000-400.000 kuna
MIKRO I MALO INTENZITET: 85% mikro subjekti, 70% mali subjekti, 60% srednji subjekti

 

PODUZETNIŠTVO HRVATSKIH BRANITELJA - 30.000.000,00 kn
KORISNICI: poduzetnici, hrvatski branitelji iz Domovinskog rata, mikro, mali i srednji poduzetnički subjekti
PRIHVATLJIVE PROJEKTNE AKTIVNOSTI:
• Modernizacija i proširenje postojeće djelatnosti
• Uvođenje sustava za unaprjeđenje poslovanja i modernizaciju procesa, inoviranje postojećih i stvaranje novih proizvoda i usluga te provedba organizacijskih ili marketinških inovacija
• Uređenje poslovnog prostora/radionice
• Stručno osposobljavanje i obrazovanje
• Marketinške aktivnosti
• Stručno usavršavanje
• Troškovi plaća izravno vezanih uz provođenje projekta
• Ostale aktivnosti sukladno Poslovnom planu
IZNOS POTPORE: 50.000,00 do 500.000,00 kuna
INTENZITET: 85% mikro subjekti
70% mali subjekti
60% srednji subjekti

 

PODUZETNIŠTVO CILJNIH SKUPINA MLADI, POČETNICI, OSOBE SA INVALIDITETOM - 20.000.000,00 kn
KORISNICI: mikro, mali i srednji poduzetnički subjekti (u dobi do 32 godine - mladi, koji su započeli poslovnu djelatnost od 1.1. 2015. – početnici, subjekti u vlasništvu osoba s invaliditetom (civilni i vojni invalidi uz rješenje nadležne ustanove)
PRIHVATLJIVE PROJEKTNE AKTIVNOSTI
• Nabava opreme, alata i inventara (ne uključuje potrošni materijal, trgovačku robu i vozila)
• Uređenje unutarnjeg poslovnog prostora/radionice
• Izrada poslovnog plana i konzultantske usluge za financiranje poslovanja
• Poduzetnička i informatička izobrazba, osim troškova studija
• Troškovi izrade web stranica i promidžbenog materijala za e-poslovanje
• Troškovi osnivanja (ne uključuje osnivački kapital)
• Nabava patenta, licenci, posebnih znanja i vještina – know-how ili nepatentiranog tehničkog znanja
• Savjetodavne usluge , tj. intelektualne usluge koje obavljaju vanjski savjetnici, a koje nisu povezane s redovitim tekućim troškovima te nemaju stalni ili periodički karakter troška
IZNOS POTPORE: 20.000-100.000 kuna
INTENZITET: 100%

 

POTICANJE START – UP –ova 18.000.000,00 kn
KORISNICI: mikro, mali ili srednji poduzetnički subjekti koja su registrirani unutar razdoblja od 5 godina od datuma podnošenja prijave i nisu isplaćivala dobit vlasnicima
PRIHVATLJIVE PROJEKTNE AKTIVNOSTI
• Ulaganje u daljnji razvoj i/ili komercijalizaciju inovativnog proizvoda ili usluge
IZNOS POTPORE: najviši iznos pojedinačno dodijeljene potpore je 200.000,00 kuna.
NAMJENA: poticanje razvoja inovativnih projekata

 

DOMAĆI SAJMOVI - 4.000.000,00 kn

KORISNICI: mikro i mali poduzetnički subjekti 

IZNOS POTPORE: 5.000,00 do 50.000,00 kuna

INTENZITET: 100%

PRIHVATLJIVE PROJEKTNE AKTIVNOSTI: 

 • Nastupi na sajmovima/izložbama u Republici Hrvatskoj

·         Zakup izložbenog prostora

 • Uređenje, opremanje i pripremanje štanda
 •  Izrada promidžbenog materijala (katalozi, letci, vizitke)
 • Troškovi transporta izložaka
 • Troškovi uvrštavanja u sajamski katalog
 • Troškovi smještaja (prihvatljiv je trošak hotela s najviše tri zvjezdice)
 • Troškovi prijevoza (trošak prijevoza autobusom 2kn/km ili trošak karte za ostala
 • prijevozna sredstva u slučaju putovanja zrakoplovom – ekonomska klasa)

 

 

 

TRADICIJSKI I UMJETNIČKI OBRTI -  3.000.000,00 kn

KORISNICI: obrti, trgovačka društva i zadruge koji obavljaju djelatnost na obrtnički način i izrađuju proizvode tradicijskog i umjetničkog obrta

IZNOS POTPORE: 10.000 – 100.000 kuna 

INTENZITET: 100% 

PRIHVATLJIVE PROJEKTNE AKTIVNOSTI: · 

Nabava alata i opreme potrebnih za unaprjeđenje proizvodnog procesa, osim nabave i repromaterijala i prijevoznih sredstava ·

Poboljšanje uvjeta rada u radionici

Usluge korištenja vanjskih subjekata u razvoju proizvoda (ispitivanje i testiranje proizvod, troškovi stjecanja znaka tradicijskog odnosno umjetničkog obrta, inovacije u dizajnu proizvoda, izrada ambalaže i dr.) · 

Edukacija/stručno osposobljavanje zaposlenih u svrhu obogaćivanja znanja i vještina u tradicijskim obrtima

 

ZADRUŽNO PODUZETNIŠTVO - 5.000.000,00 kn

KORISNICI: zadruge, socijalne zadruge (umanjena radna sposobnost, nepovoljne okolnosti)
PRIHVATLJIVE PROJEKTNE AKTIVNOSTI:
• nove tehnologije
• povećanje proizvodnih kapaciteta, ulaganje u ekološki prihvatljiviju i energetski učinkovitiju proizvodnju zadruga;
• prilagodba poslovnog prostora za osobe s invaliditetom
• jačanje marketinških aktivnosti
• unaprjeđenje i primjena novih znanja
• uvođenje sustava upravljanja kvalitetom, normi i znakova kvalitetom
IZNOS POTPORE: 20.000 - 250.000 kn
INTENZITET: 75%

 

PODUZETNIŠTVO KLASTERA - 5.000.000,00 kn
KORISNICI: klasteri (udruženi subjekti malog gospodarstva – gospodarsko interesna društva, obrti, zadruge, društva s ograničenom odgovornošću, dionička društva)
PRIHVATLJIVE PROJEKTNE AKTIVNOSTI:
• nove tehnologije
• povećanje proizvodnih kapaciteta, energetsku učinkovitost i ekološku proizvodnju
• Prilagodba poslovnog prostora za osobe s invaliditetom
• R&D
• upravljanje i zaštita intelekt. vlasništva
• uvođenje sustava upravljanja kvalitetom, normi i znakova kvalitete
• stručno osposobljavanje, izobrazba i posebno obrazovanje klaster - menadžera
• marketinške aktivnosti
• studije opravdanosti osnivanja klastera
• priprema i izradu projektnih prijedloga (SF EU)
IZNOS POTPORE: do 250.000 kuna za klastere u osnivanju

 

REVITALIZACIJA POSLOVNIH PROSTORA 5.000.000,00 kn

KORISNICI: mikro i mali poduzetnički subjekti

IZNOS POTPORE: 25.000 – 75.000 kuna

INTENZITET: 100%

PRIHVATLJIVE PROJEKTNE AKTIVNOSTI:

 • Uređenje i opremanje poslovnog prostora u dugoročnom najmu (poslovni prostori u državnom vlasništvu i vlasništvu JLPS)
 • Prilagodba, prenamjena i proširenje poslovnog prostora
 • Prilagodba poslovnog prostora za osobe s invaliditetom

 

NAUKOVANJE ZA OBTNIČKA ZANIMANJA - 3.000.000,00 kn

KORISNICI: mikro, mali i srednji poduzetnički subjekti koja primaju naučnike na naukovanje 

PRIHVATLJIVE PROJEKTNE AKTIVNOSTI: izvođenje programa naukovanja za deficitarna zanimanja u sustavu vezanih obrta 

IZNOS POTPORE: 15.000,00 do 150.000,00 kuna 

INTENZITET: 80% prihvatljivih troškova za isplatu prosječnih nagrada učenicima; Do 50% najvišeg iznosa potpore naknada mentoru  

 

UČENIČKE ZADRUGE, VJEŽBOVNE TVRTKE I STUDENTSKI PODUZETNIČKI INKUBATORI –  2.000.000,00 kn

KORISNICI: osnovne i srednje strukovne škole i visoke škole/fakulteti

PRIHVATLJIVE PROJEKTNE AKTIVNOSTI:

-Sufinanciranje učeničkih zadruga u osnovnim i srednjim školama,

-Sufinanciranje vježbovnih tvrtki u srednjim školama,

-Sufinanciranje poduzetničkih inkubatora

 

STIPENDIRANJE UČENIKA U OBRTNIČKIM ZANIMANJIMA - 18.000.000,00 kn

KORISNICI: učenici srednjih škola koji se obrazuju u deficitarnim obrtničkim zanimanjima u sustavu vezanih obrta

IZNOS STIPENDIJE: 750,00 kuna mjesečno po učeniku za školsku godinu 2016/2017. Od 01.09.2016. do 31.08.2017. godine (9.000,00 kuna)

 

CJELOŽIVOTNO OBRAZOVANJE ZA OBRTNIKE – 2.000.000,00 kn

KORISNICI: mikro, mali i srednji poduzetnički subjekti te fizičke osobe

INTENZITET: do 80% prihvaljivih troškova

PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI:

 • Polaganje ispita o stručnoj osposobljenosti
 • Priprema za polaganje ispita o stručnoj osposobljenosti
 • Polaganje majstorskog ispitaPripremu za polaganje majstorskog ispita
 • Prekvalifikacija
 • Polaganje pomoćničkog ispitaIzdavanje dozvola (licenci) za izvođenje praktičnog dijela naukovanja

 

PROMIDŽBA PODUZETNIŠTVA

KORISNICI: organizatori gospodarskih događanja i manifestacija, sajmova i drugih oblika promidžbe malog i srednjeg poduzetništva i obrta

IZNOS POTPORE:

Za znanstveno – stručne skupove:

Do 50.000,00 kuna za znanstveno – stručni skup međunarodnog karaktera

Do 30.000,00 kuna za znanstveno – stručni skup državnog karaktera

Do 20.000,00 kuna za znanstveno – stručni skup regionalnog karaktera

Do 10.000,00 kuna za znanstveno – stručni skup gradskog/lokalnog karaktera

Za gospodarske manifestacije:

Do 140.000,00 kuna za gospodarsku manifestaciju međunarodnog karaktera

Do 120.000,00 kuna za gospodarsku manifestaciju državnog karaktera

Do 50.000,00 kuna za gospodarsku manifestaciju regionalnog karaktera

Do 20.000,00 kuna za gospodarsku manifestaciju gradskog/lokalnog karaktera

 

Najava natječaja od strane ministra Darka Horvata

 

Indikativan rok za objavu natječaja je početak lipnja 2016.

 

U slučaju da ste zainteresirani za navedeni natječaj, obratite nam se s punim povjerenjem radi procjene Vaše poduzetničke ideje, odnosno ocjene mogućnosti njezina uklapanja u odgovarajuću mjeru. 

 

 

Kontaktirajte nas

Sarturis Consulting, obrt za poljoprivredu i poslovne usluge, vl. Mirna Gabor 
Stjepana Radića 17 , 43 500 Daruvar

OIB: 05557735552; MBO: 92355358

Direktor: Mirna Gabor

Tel/fax: +385 43 440 336 ; Mob:     +385 98 1688 897 

e-mail: info@sarturis-consulting.hr ; andrej@sarturis-consulting.hr 

Žiro račun Privredna banka Zagreb d.d.: 2340009-1160241034
IBAN:HR8423400091160241034  

Radno vrijeme: Pon - Pet 08 - 16 h

Sarturis Consulting, obrt za poljoprivredu i poslovne usluge, vl. Mirna Gabor je upisan u Uredu državne uprave u Bjelovarsko - bilogorskoj županiji, Služba za gospodarstvo i imovinsko-pravne odnose, Ispostava Daruvar. Broj registarskog uloška: 682

Nema izdvojenih pogona

 

Kontaktirajte nas

Naši klijenti